Email Record: Yakın Çağ siyasal düşünceler tarihi :