Email Record: Atatürk' ün ilkeleri ve düşünceleri.