Email Record: "İnsan Hakları, hoşgörü ve Mevlana" sempozyumu, 26-27 Ekim 1994, Konya.