Email Record: Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler /