Email Record: Ekonomi ve hukuk terimleri sözlüğü :