Email Record: Küreselleşme, ulusal hukuk ve Türkiye.