Email Record: Aziz Nesin'in yapıtlarında insan ve toplum gerçeği /