Email Record: Türkiye'de demokraiye geçişte basın 1945-1950.