Email Record: Türk ve Dünya tarihinde ilkler, enler, öncüler /