Email Record: Bağlama eğitimi yöntem ve teknikleri.