Email Record: Gelecekten anılar : bir huzur çağı ütopik bir romanstan bölümler =