Email Record: Atatürk ve Çanakkale'nin komutanları.