Email Record: Zamanı yaşatan roman zamana direnen şiir :