Email Record: Uluslararası Bakalorya Diploma Programı A1-Türk dili ve edebiyatı dersi bitirme tezi :