Email Record: Din, müslümanlık-şeri'at-laik yurttaşlık.