1
by Koray, Meryem
Published 2005
Kitap
2
by Birnbaum, Norman
Published 2002
Kitap
4
by Fremion, Yves
Published 2003
Kitap
6
by Toffler, Alvin
Published 1981
Kitap
7
by Friedman, Lawrence Meir, 1930-
Published 2002
Kitap
8
Published 1999
Kitap
9
by Marshall, T.H.
Published 2000
Kitap
11
by Haworth, S. E.
Published 1983
Kitap
12
15
by Braudel, Fernand.
Published 2002
Kitap
17
by Toffler, Alvin
Published 1996
Kitap